Vaststellingsovereenkomst einde dienstverband

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst tussen werkgever en werknemer die het einde van het dienstverband regelt. Het doel van zo'n overeenkomst is om de afspraken tussen de partijen op een formele manier vast te leggen en eventuele conflicten te voorkomen.

In een vaststellingsovereenkomst kunnen onder andere afspraken worden gemaakt over de beëindigingsdatum, de afhandeling van de verplichtingen uit het dienstverband en eventuele afspraken over het vervolgtraject (bijvoorbeeld werkloosheidsuitkering, vergoedingen of referenties).

Het is belangrijk om te weten dat een vaststellingsovereenkomst niet zomaar kan worden opgezegd door een van de partijen. Zowel de werkgever als de werknemer zijn aan de overeenkomst gebonden en de afspraken kunnen enkel worden gewijzigd met wederzijdse instemming.

Bovendien is het raadzaam om een vaststellingsovereenkomst altijd door een juridisch expert te laten beoordelen voordat deze wordt ondertekend. Dit om te waarborgen dat de afspraken juridisch waterdicht zijn en niet in strijd zijn met de wet.