Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is een contract tussen werkgever en werknemer waarin de rechten en plichten van beide partijen worden vastgelegd. Het regelt de aard en de omvang van het werk dat de werknemer moet verrichten, de vergoeding die hij daarvoor ontvangt en de arbeidsvoorwaarden waaronder het werk wordt verricht.

Een arbeidsovereenkomst kan schriftelijk worden vastgelegd, maar hoeft niet per se. Ook ongeschreven afspraken tussen werkgever en werknemer kunnen samen de arbeidsovereenkomst vormen. Het is echter wel aanbevolen om de belangrijkste afspraken schriftelijk vast te leggen, omdat dit duidelijkheid biedt over de verwachtingen van beide partijen.