Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is een bepaling in een arbeidsovereenkomst die de werknemer verbiedt om na het einde van het dienstverband voor een bepaalde periode werkzaam te zijn bij een concurrent van de werkgever. Het doel van een concurrentiebeding is om de werkgever te beschermen tegen eventuele schade die kan ontstaan als gevolg van de kennis, vaardigheden en relaties die de werknemer tijdens zijn of haar dienstverband heeft opgedaan. 

 

Een concurrentiebeding moet schriftelijk worden vastgelegd en mag alleen worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst als er sprake is van een legitiem belang van de werkgever om de werknemer te beperken in zijn of haar werkzaamheden na het einde van het dienstverband. Dit legitieme belang kan bijvoorbeeld bestaan uit het beschermen van bedrijfsgeheimen of klantrelaties. Verder mag een concurrentiebeding in beginsel niet worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Wenst de werkgever dit wel, dan moet hij een dusdanig zwaarwegend bedrijfsbelang hebben en moet dit belang worden toegelicht in de arbeidsovereenkomst.

 

Als een werknemer zich niet aan een concurrentiebeding houdt, kan de werkgever een schadevergoeding vorderen of een gerechtelijk bevel aanvragen om de werknemer te verbieden om voor de concurrent te werken. Het is echter belangrijk op te merken dat niet alle concurrentiebedingen geldig zijn en dat de rechter zal kijken naar de omstandigheden van het geval om te beoordelen of het beding redelijk is. 

 

Kortom, een concurrentiebeding kan de werkgever beschermen, maar het is belangrijk dat het beding op een legitieme manier is opgesteld en dat het redelijk is in verhouding tot het belang van de werkgever en de belangen van de werknemer.