Verbod op misleidende prijzen
19 april 2023 
3 min. leestijd

Verbod op misleidende prijzen

Je hebt het vast wel eens gehoord. Een bedrijf adverteert met flinke kortingen op producten. Het klinkt aanlokkelijk, maar dan bedenk je je dat die prijs wel eens ver opgeschroefd kan zijn geweest, voordat de korting er op ging. Zo betaal je dus uiteindelijk alsnog de marktprijs, waar je normaal wel twee keer over na zou denken.  

 

Dat is sinds 1 januari 2023 dus verboden. Uit een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) van minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat volgt dat bedrijven niet meer hun prijs kunnen verhogen, om vervolgens deze weer te verlagen.    

 

Europese Richtlijn 

Naar aanleiding van de vernieuwde Europese Richtlijn modernisering consumentenbescherming, die op 28 mei 2022 in werking is getreden, is de Nederlandse wetgeving aangepast. Op het moment dat een Europese Richtlijn wordt aangenomen en in werking treedt, moeten de EU-landen ervoor zorgen dat zij deze regels overnemen in hun wetten, zodat de opgestelde richtlijn gaat gelden in alle landen.  Nederland doet dit door een eigen wet te maken, waar andere landen (zoals Duitsland) de gehele richtlijn overnemen en met afzonderlijke wetten implementeren.  

 

Naast de zogenoemde richtlijn prijsaanduiding producten, waar dit stuk over gaat, heeft de ingevoerde richtlijn nog meer te weeg gebracht. Ook de richtlijn oneerlijke bedingen, richtlijn oneerlijke handelspraktijken en de richtlijn consumentenrecht zijn aangepast.  

Zo bevat de richtlijn oneerlijke bedingen regels over het opleggen van sancties in gevallen van handelaren die oneerlijke bedingen opnemen in hun algemene voorwaarden. De richtlijn oneerlijke handelspraktijken is nu verlengd met een aantal transparantieverplichtingen en de lijst met oneerlijke handelspraktijken is aangevuld. Daarnaast zijn ook de verhaalsmogelijkheden voor consumenten toegevoegd en worden er meer sancties benoemd.  

Tot slot is er de richtlijn consumentenrecht, waar ook extra sancties aan zijn toegevoegd. De wet is hierdoor op meer situaties van toepassing, doordat het nu ook geldig is op overeenkomsten die betrekking hebben op het verrichten van een digitale dienst waar een consument niet door middel van betaling mee heeft ingestemd. Er kan nu dus ook aanspraak op worden gemaakt als de consument zijn persoonsgegevens heeft verstrekt of heeft aangegeven dit te zullen doen. 

 

Consumentenrecht 

Deze nieuwe wet is geldig binnen het consumentenrecht. Het consumentenrecht richt zich op overeenkomsten die gesloten worden tussen een onderneming (bedrijf) en een consument (particulier). De consument wordt beschermd tegen bepalingen van de onderneming die in strijd zijn met de wet. Dat kan bij de aankoop van producten, de levering van een dienst of bij overeenkomsten waar zowel een dienst als een product wordt afgenomen. 

 

Werking 

Nu dat deze wet is doorgevoerd in Nederland moeten bedrijven bij kortingsacties adverteren met de laagste verkoopprijs van 30 dagen voordat de prijs verder wordt verlaagd. Een ‘van-prijs’ gebruiken die het product had op het moment dat het net in de verkoop kwam, mag dus niet als dat meer dan 30 dagen geleden was en er tussendoor lagere prijzen zijn gehanteerd. 

 

Dat houdt in: 

 

Een product komt op 31 maart 2023 op de markt voor €49,99.  

 

Op 12 mei 2023 wordt dit product in prijs verlaagd naar €39,99. Het product blijft voor een lange tijd stabiel in prijs.  

 

Op 7 juli 2023 wil het bedrijf een kortingsactie houden. De prijs van het product wordt nu €24,99. Waar het bedrijf eerder het bedrag van €49,99 zou gebruiken, mag dat nu niet meer. Het product is de afgelopen 30 dagen stabiel gebleven in prijs, daarom moet het nu de ‘van-prijs’ gebruiken van €39,99. Adverteren met een korting van 50% mag dus in dit geval niet.  

 

Wel is het nog mogelijk opeenvolgende prijsverminderingen toe te passen. Zo mag een product eerst een korting van 20% hebben, die steeds verhoogd wordt. 20% wordt 40%, 40% wordt 50%, etc. Het bedrijf mag tot drie maanden blijven verwijzen naar de ‘van-prijs’ van de eerste actie.  

 

Een dergelijke regeling voorkomt daarmee dat bedrijven voor een prijsverlaging de prijzen opvoeren, zodat je uiteindelijk met korting alsnog de normale vraagprijs betaalt. 

 

Uitzondering 

Op producten die snel bederven of maar beperkt houdbaar zijn, geldt deze wet overigens niet. Voornamelijk levensmiddelen zoals vlees en vis, verse groenten en fruit, zuivel, etc. vallen hieronder. Deze uitzondering richt zich op duurzaamheid en het tegengaan van voedselverspilling. 

 

Toezicht  

Om ervoor te zorgen dat organisaties zich houden aan deze wetgeving, houdt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toezicht. Indien er zich een overtreding voordoet, zullen zij dit handhaven doormiddel van een boete of dwangsom. 

 

Heb je een vermoeden van een schending van deze nieuwe richtlijn? Neem gerust contact met ons op. Onze juristen kunnen altijd kijken wat hieraan te doen is. 

Over de schrijver