Het arbeidsrecht uitgelegd: de vaststellingsovereenkomst
08 februari 2023 
2 min. leestijd

Het arbeidsrecht uitgelegd: de vaststellingsovereenkomst

Je hebt een vaststellingsovereenkomst ontvangen van je werkgever, ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd. Begrijpelijk dat dit veel vragen bij je oproept. Wat houdt zo'n overeenkomst in? Is het voorstel redelijk en moet je überhaupt wel akkoord gaan? Onderstaand helpen we je graag wat verder op weg. 

Het ontslagrecht in het kort 

Wanneer een werkgever wenst over te gaan tot een ontslag, moet dit conform het ontslagrecht via het UWV of de kantonrechter. Het UWV buigt zich over ontslagaanvragen op grond van langdurige ziekte en aanvragen op grond van bedrijfseconomische redenen. De kantonrechter houdt zich bezig met alle andere redenen voor ontslag. Denk hierbij aan een ontslag wegens disfunctioneren of een ontslag op grond van een verstoorde arbeidsrelatie. Een dergelijke procedure vergt tijd en het is nog maar de vraag of het UWV of de kantonrechter akkoord gaan. Om een dergelijke procedure te voorkomen, kan de werkgever een vaststellingsovereenkomst aanbieden.   

De vaststellingsovereenkomst 

Ook in situaties waarbij werkgever en werknemer in goede harmonie besluiten dat verdere samenwerking niet meer wenselijk is, kan er een vaststellingsovereenkomst worden aangeboden. Bij een vaststellingsovereenkomst wordt er gesproken van een ontslag op basis van wederzijds goedvinden. Werknemer en werkgever nemen hierbij op een deugdelijke manier afscheid van elkaar zonder gebruik te maken van de procedures van het ontslagrecht. In de vaststellingsovereenkomst worden alle afspraken vastgelegd met betrekking tot het ontslag. Denk hierbij aan afspraken met betrekking tot een eventuele vergoeding, de eindafrekening en per wanneer het ontslag ingaat. 

Redelijk voorstel? 

Voor een werknemer moet een voorstel wel aantrekkelijk genoeg zijn. Waarom zou een werknemer bijvoorbeeld akkoord gaan met een vaststellingsovereenkomst zonder vergoeding wanneer er bij een reguliere ontslagprocedure mogelijk wel recht is op een transitievergoeding? Als werknemer hoef je niet zomaar akkoord te gaan met elk voorstel. Daarnaast kun je enkel akkoord gaan met een voorstel dat concreet is uitgewerkt. Ga dan ook nooit akkoord met een mondeling voorstel of een voorstel dat in enkele punten per mail wordt bevestigd. Akkoord gaan met een onvolledige vaststellingsovereenkomst kan alleen maar leiden tot problemen. Zo kan er een verschil van inzicht ontstaan tussen werknemer en werkgever omtrent de concrete inhoud, maar kan dit ook vervelende gevolgen hebben voor het recht op een WW-uitkering. 

Bedenktijd? 

Wij krijgen regelmatig het bericht dat werknemers op maandag een vaststellingsovereenkomst krijgen en de woensdag daarop moeten laten weten of ze akkoord zijn al dan niet. Kan er van een werknemer worden verwacht dat hij/zij binnen een kort termijn een drastische beslissing neemt? Het antwoord hierop is: nee, dit kan niet. Een werknemer moet de tijd krijgen om het nieuws te laten bezinken, na te denken over het voorstel en juridisch advies in te winnen. Doorgaans wordt gesteld dat 14 dagen als een redelijke termijn gezien kan worden. Ook heeft een werknemer na ondertekening nog recht op 14 dagen bedenktijd. Echter, raden wij af om zomaar te ondertekenen en later gebruik te maken van de bedenktijd. Teken pas wanneer je zeker weet dat het voorstel goed is.  

Recht op een WW-uitkering? 

Wat wij vaak om ons heen horen, is dat een vaststellingsovereenkomst altijd recht geeft op een WW-uitkering. Dit betreft een misverstand. Een vaststellingsovereenkomst kan recht geven op een WW-uitkering, maar dit is niet altijd het geval. Wanneer een vaststellingsovereenkomst bijvoorbeeld ondeugdelijk is opgesteld, kan het UWV- beoordelen dat er geen recht zal zijn op een WW-uitkering. Des te meer een reden om het stuk te laten beoordelen door een specialist. 

Vaststellingsovereenkomst ontvangen? Laat hem checken! 

Zoals je bovenstaand al hebt kunnen lezen, hangen er nogal wat haken en ogen aan een vaststellingsovereenkomst en is het sterk af te raden om zomaar klakkeloos te ondertekenen. Doe je dit wel, dan loop je het risico dat je bijvoorbeeld een WW-uitkering misloopt of akkoord gaat met een regeling dat financieel onaantrekkelijk is. Ook al is de band tussen werkgever en werknemer goed, een foutje is natuurlijk zo gemaakt en dit kan vervelende gevolgen hebben. Laat de vaststellingsovereenkomst dan ook checken door een jurist. 

Onze arbeidsrechtjuristen 

Binnen Lextone werken we met gespecialiseerde arbeidsrechtjuristen die met aandacht kijken naar het specifieke geval. Heb je een vaststellingsovereenkomst ontvangen of wil je een goed voorstel op laten stellen voor een werknemer? Neem contact met ons op en wij zullen met jou bekijken hoe wij jou verder kunnen helpen. 

Over de schrijver