Wijzigingen Arbeidsrecht  2023
13 januari 2023 
1 min. leestijd

Wijzigingen Arbeidsrecht 2023

Wijzigingen Arbeidsrecht 2023 

Het nieuwe jaar is alweer even begonnen. Ook op het gebied van werk en inkomen is met het ingaan van het nieuwe jaar het één en ander gewijzigd. Onderstaand een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen. 

Stijging wettelijk minimumloon

Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2023 met een aanzienlijk percentage van 10,15% gestegen. Dit kan oplopen tot een bedrag van € 1.934,40 bruto per maand bij een fulltime dienstverband van een werknemer van minimaal 21 jaar oud. 

Stijging uitkeringen

Omdat het wettelijk minimumloon zal stijgen, betekent dit ook dat een aantal uitkeringen zullen stijgen. Dit zal van toepassing zijn op de uitkeringen die gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. De verhoging is van toepassing op de Participatiewet, IOAW en IOAZ, IOW, AOW, ANW, Wajong, WW, WIA, WAO, Ziektewet en Toeslagenwet. 

Stijging arbeidskorting

De arbeidskorting is per 1 januari gestegen voor werknemers en ondernemers met een inkomen tot €115.301. Dit zal betekenen dat er minder belasting hoeft te worden betaald over het inkomen. De arbeidskorting zal jaarlijks verder stijgen. 

Lager basistarief inkomstenbelasting

Voor inkomens tot €73.031 zal het basistarief inkomstenbelasting dalen van 37,07% naar 36,93%. Werkenden met dit inkomen houden hierdoor jaarlijks iets meer over. 

Per 1 januari is de maximale transitievergoeding gestegen naar € 89.000. In 2022 bedroeg de maximum transitievergoeding nog € 86.000. Mocht een werknemer een hoger jaarsalaris verdienen dan de maximum transitievergoeding, dan is de transitievergoeding maximaal een jaarsalaris.  

Stijging reiskostenvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding is per 1 januari gestegen van 19 cent per kilometer naar 21 cent per kilometer. 

Stijging onbelaste thuiswerkvergoeding

De onbelaste thuiswerkvergoeding is per 1 januari gestegen van € 2,- naar € 2,15 per dag. De werknemer heeft alleen recht op de vergoeding voor de dagen dat er daadwerkelijk thuis wordt gewerkt. 

Uitzendkrachten eerder recht op vast contract 

Vanaf 2 januari hebben uitzendkrachten sneller recht op een vast contract. Dit omdat Fase A nu maximaal een jaar mag duren en Fase B maximaal drie jaar. 

Mocht je vragen hebben over het Arbeidsrecht, omdat je bijvoorbeeld wordt ontslagen, neem dan contact op met één van onze juristen. Ook werkgevers kunnen bij ons terecht met vragen over het arbeidsrecht. 

Over de schrijver