Aanzegverplichting bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten
24 mei 2023 
1 min. leestijd

Aanzegverplichting bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten

Wat houdt de aanzegplicht bij tijdelijke contracten in? 

Je werkt bij een werkgever en hebt een tijdelijk contract. Het werk bevalt, het team is leuk en je hebt het naar je zin. Toch zit je met het onzekere gevoel. Wat gebeurt er wanneer het contract afloopt en moet de werkgever je tijdig informeren over de plannenDe aanzegverplichting regelt dit. 

 

Wat is de aanzegverplichting?  

De aanzegverplichting is een wettelijke verplichting voor werkgevers om werknemers tijdig te informeren over het al dan niet voortzetten van hun arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Deze verplichting is vastgelegd in artikel 7:668 van het Burgerlijk Wetboek. Het doel van de aanzegverplichting is om werknemers tijdig duidelijkheid te geven over het vervolg van hun dienstverband, zodat zij indien nodig tijdig kunnen uitkijken naar ander werk. 

 

Hoe werkt de aanzegverplichting?  

De aanzegverplichting geldt voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die een duur hebben van zes maanden of langer. Werkgevers moeten uiterlijk één maand voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aan de werknemer laten weten of het contract wordt verlengd, en zo ja, onder welke voorwaarden. Indien de werkgever dit niet doet, kan dit financiële gevolgen hebben voor de werkgever. 

 

Wat zijn de gevolgen van het niet naleven van de aanzegverplichting?  

Als een werkgever de aanzegverplichting niet nakomt, heeft de werknemer recht op een zogenaamde aanzegvergoeding. Deze vergoeding bedraagt maximaal één maandsalaris en wordt pro rato toegekend. Dit betekent dat als de werkgever bijvoorbeeld twee weken te laat is met de aanzegging, de werknemer recht heeft op een vergoeding van twee weken salaris. De vergoeding moet binnen twee maanden na het einde van het dienstverband worden betaald. 

 

Het belang van de aanzegverplichting voor werknemers.  

Voor werknemers is de aanzegverplichting van groot belang, omdat het hen tijdig duidelijkheid geeft over de voortzetting van hun arbeidsrelatie. Dit stelt werknemers in staat om tijdig te reageren en bijvoorbeeld op zoek te gaan naar ander werk als hun contract niet wordt verlengd. Bovendien biedt de aanzegvergoeding een vorm van compensatie als de werkgever in gebreke blijft, wat kan helpen bij de overgang naar een nieuwe baan. 

 

Twijfel je of de werkgever zich heeft gehouden aan de aanzegvergoeding of ben je zelf werkgever en wil je de zaken goed geregeld hebben? Neem dan contact op met één van onze juristen. 

Over de schrijver