Rechten en plichten bij dienst
02 januari 2023 
3 min. leestijd

Rechten en plichten bij dienst

Je staat op het punt om een overeenkomst te sluiten voor een dienst. Denk hierbij aan het inschakelen van een tuinman om de tuin te onderhouden of een klusjesman om een (kleine) verbouwing uit te voeren. Maar wat zijn nu jouw rechten en plichten op het moment dat het niet helemaal goed verloopt? Onderstaand tref je meer informatie. 

 Van een dienst spreken we wanneer je als consument een overeenkomst sluit met een professionele partij. Denk hierbij aan een hovenier of een aannemer. Wanneer je een overeenkomst sluit met een professionele partij, mag je ook verwachten dat de dienst op een vakkundige manier wordt uitgevoerd en je vooraf deugdelijke inlichtingen hebt gekregen over eventuele risico’s die bij de dienst komen kijken. 

Zo dient bijvoorbeeld een schilder in beginsel op te merken dat er houtrot is en de klant hierover te informeren dat overschilderen tot problemen zal gaan leiden.  

Verder dient de dienst ook te worden uitgevoerd tegen de voorwaarden die je met de wederpartij bent overeengekomen. Denk hierbij aan de exacte werkzaamheden, de prijs en de datum voor uitvoering van de dienst.  De wederpartij mag hier dus niet van afwijken en is aan de afspraken gebonden 

 

Wat te doen wanneer de dienst niet naar behoren wordt uitgevoerd? 

Wanneer de dienst niet naar behoren wordt uitgevoerd, kan er gesproken worden van een tekortkoming in de nakoming. Dit wordt ook wel een wanprestatie genoemd. Als consument heb je in dat geval doorgaans recht dat er alsnog nagekomen wordt of kosteloos hersteld wordt. Wanneer dit niet meer mogelijk is, dan kan het recht ontstaan om de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden. In dat geval heb je dan ook recht op terugbetaling van jouw betaling. 

Mocht er door de wanprestatie ook schade zijn ontstaan, dan is er mogelijk ook recht op een schadevergoeding. 

Wanneer er sprake is van een wanprestatie en je nog een betaling verschuldigd bent, is het verstandig om de betaling op te schorten zolang de wederpartij niet deugdelijk is nagekomen. Een eventuele betaling kan namelijk gezien worden als een betaling. Echter, zijn er wel regels gebonden aan het opschorten van een betaling. Het in te houden gedeelte moet in verhouding staan tot de mate van de tekortkoming.  

Wel heb je de verplichting om de wederpartij in de gelegenheid te stellen om alsnog deugdelijk na te komen. Je kunt dus niet op voorhand een derde inschakelen om de tekortkoming in de nakoming te verhelpen en de kosten te verhalen op de wederpartij. Doe je dit wel, zonder dat je de wederpartij in de gelegenheid hebt gesteld om alsnog na te komen, dan verspil je in beginsel jouw rechten. 

Daarnaast is het raadzaam om zoveel mogelijk bewijzen te verzamelen van de tekortkoming en de eventuele schade. Denk hierbij aan foto's van de situatie. Hoe meer je kunt bewijzen, hoe sterker jouw rechtspositie zal zijn. 

 

Maak vooraf duidelijke afspraken 

Zoals je bovenstaand hebt kunnen lezen, hangt jouw positie grotendeels af van hetgeen je bent overeengekomen met de dienstverlener. Het is daarom raadzaam om duidelijke afspraken met elkaar te maken en dit bij voorkeur ook schriftelijk vast te leggen. Alhoewel een mondelinge overeenkomst ook een overeenkomst is en nagekomen dient te worden, is een mondelinge overeenkomst alleen lastig te bewijzen. In dergelijke situaties is het vaak jouw woord tegen het woord van de wederpartij. Goede afspraken helpen je in jouw bewijslast richting de wederpartij, maar voorkomen ook een hoop discussies inzake de interpretatie van hetgeen je met elkaar bent overeengekomen. 

Wanneer je bijvoorbeeld een klusjesman in de arm neemt, leg dan duidelijk vast welke werkzaamheden er worden uitgevoerd en hoe dit met de aan te schaffen materialen zit. Daarnaast moet er bijvoorbeeld duidelijk worden of je bijvoorbeeld een vaste prijs overeenkomt of een richtprijsde na te komen termijn een einddatum of een vermoedelijke einddatum is en er wel al dan geen garantie wordt geboden op de dienst. Spreek je een grote, dure klus af? In dat geval kan het verstandig zijn om met elkaar overeen te komen en duidelijk vast te leggen dat je in fases van oplevering betaalt.  

Loop je zelf tegen problemen aan met een dienstverlener of ben je zelf dienstverlener en wil je de zekerheid hebben dat alles duidelijk vastgelegd wordt? Neem dan contact op met één van onze juristen. 

Over de schrijver