Een bedrijfsongeval wie is aansprakelijk?
07 september 2023 
1 min. leestijd

Een bedrijfsongeval wie is aansprakelijk?

Auteur: Rik Dautzenberg

Stel je voor dat je op de bouwplaats van je werk tijdens werktijd op een ladder klimt om aan een machine te werken. Vervolgens blijkt dat de ladder niet stevig genoeg is en breekt. Hierdoor val je van drie meter naar beneden en is je voet gebroken. Jij hebt hierdoor schade geleden. Vervolgens ontstaat de vraag of jouw werkgever aansprakelijk is voor jouw schade.


Zorgplicht

Volgens de wet is het een verplichting van de werkgever dat hij alle maatregelen treft die nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Dit wordt de zorgplicht genoemd. De werkgever is hierdoor verplicht om alle werktuigen en gereedschappen waarmee werkzaamheden worden verricht goed te onderhouden. Daarnaast moeten deze werktuigen en gereedschappen veilig zijn. Ook moet de werkgever jou zoveel mogelijk aanwijzingen geven over hoe jij veilig kan werken. Het is dus voor de werkgever ontzettend belangrijk dat hij er alles aan moet doen om een veilige werkomgeving te creëren. Een werkgever moet ten alle tijden bewust zijn van de gevaren en risico’s die kunnen ontstaan tijdens de uitvoer van werkzaamheden en zal hiervoor maatregelen moeten treffen.


Aansprakelijkheid

Mocht de werkgever zich niet aan zijn zorgplicht hebben gehouden om een veilige werkomgeving te creëren? Dan kan de werkgever aansprakelijk gesteld worden. In dit geval zal je als werknemer moeten bewijzen dat je schade hebt geleden, omdat de werkgever zich niet aan zijn zorgplicht heeft gehouden. Is jouw werkgever het hier niet mee eens? Dan zal hij moeten aantonen dat hij zich wel aan zijn zorgplicht heeft gehouden. Ook kan de werkgever aangeven dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.


Opzet en bewuste roekeloosheid

Volgens de wet is de werkgever niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan uit een bedrijfsongeval indien de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. In de praktijk blijkt dat opzet en bewuste roekeloosheid in weinig gevallen worden aangenomen door rechters. Dit komt mede omdat er een strenge eis voor bewuste roekeloosheid bestaat. De werknemer moest namelijk voor het bedrijfsongeval op de hoogte zijn van een risico. De werknemer moet desondanks de kennis van dit risico toch het risico hebben genomen. Voor werkgevers is dit vaak lastig te bewijzen waardoor zij toch aansprakelijk zijn.


Heb je zelf een bedrijfsongeval meegemaakt?

Heb je zelf een bedrijfsongeval meegemaakt en twijfel je of jouw werkgever aansprakelijk is? Neem dan contact met ons op. Onze juristen kunnen samen met jou de mogelijkheden onderzoeken.

Over de schrijver