Wat zijn jouw rechten bij een eenzijdige wijziging van jouw individuele arbeidsvoorwaarden?
11 oktober 2022 
1 min. leestijd

Wat zijn jouw rechten bij een eenzijdige wijziging van jouw individuele arbeidsvoorwaarden?

Wat zijn jouw rechten bij een eenzijdige wijziging van jouw individuele arbeidsvoorwaarden?

De werkgever wenst over te gaan tot een wijziging van jouw individuele arbeidsvoorwaarden. ย Denk hierbij aan het aanpassen van jouw functie, aantal uren of andere voorwaarden. De vraag is of dit zomaar mag? In dit artikel gaan we in op het eenzijdig wijzigen van individuele arbeidsvoorwaarden. Het collectief wijzigen van arbeidsvoorwaarden wordt in dit artikel niet gesproken.

Allereerst mag een werkgever in beginsel niet zomaar jouw arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen. Er zijn echter situaties, waarin eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden wel is toegestaan. Wat hij mag, hangt onder meer af of er schriftelijk een eenzijdig wijzigingsbeding is vastgelegd al dan niet.

Wel een eenzijdig wijzigingsbeding schriftelijk vastgelegd

Indien jouw werkgever de arbeidsvoorwaarden eenzijdig wil wijzigen, is het raadzaam om na te gaan of in de arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen. Is dit het geval, dan kan de werkgever de arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen indien hij voor de wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft. Het belang moet dusdanig zwaar wegen, dat jouw belang als werknemer, dat door de wijziging zal worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. Een voorbeeld hiervan is wanneer de werkgever kampt met zware financiรซle problemen en hierdoor moet overgaan tot een wijziging van de voorwaarden. De werkgever kan dus niet te pas en te onpas jouw arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen.

Geen eenzijdig wijzigingsbeding vastgelegd

Ook wanneer er schriftelijk geen eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen in jouw arbeidsovereenkomst, kan een werkgever in bepaalde gevallen toch overgaan tot een eenzijdige wijziging van jouw arbeidsvoorwaarden. Er moet dan minimaal aan de volgende vereisten worden voldaan:

1. Er moet sprake zijn van gewijzigde omstandigheden, waardoor een wijziging van de arbeidsvoorwaarden noodzakelijk is;

2. Het wijzigingsvoorstel moet inhoudelijk redelijk zijn, waarbij rekening wordt gehouden met alle omstandigheden van het geval;

3. De aanvaarding van het wijzigingsvoorstel moet in alle redelijkheid van jou mogen verwacht.

Vragen? Neem contact op met ons op!

Mocht jij te maken krijgen met een wijziging van de arbeidsvoorwaarden of ben je als werkgever genoodzaakt om over te gaan tot een wijziging? Neem gerust contact met ons op. Wij kunnen in dat geval kijken wat er in jouw situatie ondernomen kan worden.

Over de schrijver