Regels rondom ontslag op staande voet
31 mei 2023 
2 min. leestijd

Regels rondom ontslag op staande voet

Stel, de werknemer werkt op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en krijgt het bericht van de werkgever dat het contract per direct wordt gestopt en niet meer op het werk hoeft te verschijnen. Dwerknemer is op staande voet ontslagen. De vraag is of dat zomaar mag.  


Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is de meest vergaande vorm van ontslag en kan door de werkgever worden gegeven als er sprake is van een dringende reden. Een dringende reden is een ernstige en onmiddellijke reden die het voor de werkgever onaanvaardbaar maakt om de arbeidsovereenkomst voort te zetten, waardoor de werkgever niet de normale opzegtermijn hoeft te volgen. Het ontslag op staande voet heeft directe gevolgen, zoals het direct beëindigen van het dienstverband en het ontbreken van een recht op een transitievergoeding. 

Er zijn verschillende situaties waarin een werkgever mogelijk een ontslag op staande voet kan rechtvaardigen, zoals: 

  1. Ernstig wangedrag: Dit omvat situaties zoals diefstal, fraude, geweld, bedreiging, grove beledigingen, ongeoorloofd verzuim of herhaaldelijke schending van bedrijfsregels; 
  2. Werkweigering: Als een werknemer zonder geldige reden weigert om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, kan dit mogelijk leiden tot ontslag op staande voet. 
  3. Bedrijfsbelangen: In sommige gevallen kan de werkgever tot ontslag op staande voet overgaan als er sprake is van ernstige schade aan de bedrijfsbelangen, zoals het bewust lekken van bedrijfsgeheimen. 

Het is belangrijk op te merken dat ontslag op staande voet een ingrijpende maatregel is en dat er strenge criteria en bewijslast gelden voor de werkgever. De dringende reden moet direct worden medegedeeld aan de werknemer, waarbij de werkgever duidelijk moet maken waarom het gedrag of de acties van de werknemer als dringende reden worden beschouwd. Het ontslag op staande voet moet dus onverwijld worden toegepast. Wanneer een werkgever bijvoorbeeld een werknemer op heterdaad betrapt op diefstal, dient hij meteen over te gaan tot actie. De werkgever kan dus niet een aantal dagen wachten en dan tot actie overgaan. Wel kan het noodzakelijk zijn dat de werkgever onderzoek moet doen om een beslissing te nemen. In dat geval geldt dat de werkgever na het onderzoek direct moet handelen.  

 

Geen recht meer op loon en/of uitkering 

Omdat het ontslag op staande voet meteen ingaat, is er geen recht meer op doorbetaling van het salaris. Daarnaast is er in beginsel ook geen recht op een WW-uitkering, omdat het UWV in een dergelijke situatie oordeelt dat er sprake zal zijn van verwijtbaar werkloosheid. 

Ook kan een werkgever recht hebben op een gefixeerde schadevergoeding. Als de werknemer bijvoorbeeld werkt op basis van een contract voor bepaalde tijd en het contract door het ontslag eerder zal eindigen, heeft de werkgever recht op een schadevergoeding voor de tijd dat het contract nog zou hebben geduurd. Overigens kan een rechter besluiten om dit schadebedrag te matigen. 

 

Aanvechten ontslag 

Zoals bovenstaand staat uitgelegd, kan een ontslag op staande voet slechts in uitzonderlijke situaties worden toegepast, moet dit onverwijld worden toegepast en heeft het ontslag verregaande gevolgen voor de werknemer.  Als werknemer is het dan ook niet verstandig om zomaar akkoord te gaan met een ontslag op staande voet. Onderteken dan ook nooit iets voor dit met een jurist is besproken. 

Een werknemer kan het ontslag op staande voet aanvechten bij de kantonrechter. Dit moet echter wel binnen twee maanden na het ontslag geschieden. Wanneer het ontslag na dit termijn wordt aangevochten, zal de kantonrechter de zaak ontvankelijk verklaren en niet inhoudelijk behandelen. Er is daarom wel haast geboden bij het aanvechten van het ontslag. 

 

Juridische bijstand 

Aan een ontslag op staande voet hangen nogal haken en ogen. Niet elk geval leent voor een ontslag op staande voet en is er wel sprake van een dringende reden, moeten de juiste stappen genomen worden. Het is daarom verstandig om juridische bijstand in te schakelen. Wij beschikken over juristen gespecialiseerd in het Arbeidsrecht die hierin kunnen bijstaan. Ook staan wij werknemers bij. Mocht je zelf tegen een dergelijke situatie aanlopen, neem dan gerust contact met ons op. 

Over de schrijver