Doorbetaling loon tijdens ziekte
14 september 2023 
1 min. leestijd

Doorbetaling loon tijdens ziekte

Geschreven door Mr. Rik Dautzenberg


Stel je voor dat je vanwege een ernstige ziekte langdurig ontzettend ziek bent geworden waardoor je niet in staat bent om te werken. Jouw werkgever gelooft je niet. Je werkgever vindt het maar onzin dat je thuisblijft en wil dat je gewoon gaat werken. Jij geeft aan dat je echt niet kan werken, maar je werkgever wordt boos. Om jou weer naar de werkvloer te krijgen, besluit je werkgever jouw loon stop te zetten. Hierdoor kom je al snel in de stress, omdat je vaste lasten hebt die betaald moeten worden. Deze stress komt bovenop de klachten van je ziekte en vraag je daarom af of je werkgever dit zomaar mag doen.


Loondoorbetaling bij ziekte

Op basis van de wet is de werknemer verplicht om de zieke werknemer zijn loon door te betalen tijdens zijn ziekte. Deze verplichting heeft de werknemer voor twee (2) jaren. De werkgever hoeft echter niet het volledige loon van de werknemer uit te betalen. Volgens de wet is de werkgever enkel verplicht om 70% van het maandloon uit te betalen. Indien hierdoor het loon van de werknemer onder het minimumloon komt, moet de werkgever het eerste ziektejaar minimaal het minimumloon uit te betalen aan de werknemer. Deze verplichting geldt niet voor het tweede ziektejaar. Mogelijk bestaat er dan wel recht op een toeslag via het UWV. Sommige cao’s bieden daarnaast aanvulling naar 100% loondoorbetaling bij ziekte.

Ben je na twee (2) jaar nog steeds ziek? Dan hoeft de werkgever geen loon meer uit te betalen. Mogelijk heb je dan recht op een WIA-uitkering.


Geen loondoorbetaling bij ziekte

In een aantal situaties bestaat voor de werkgever niet de verplichting om het loon van de werknemer door te betalen. Dit geldt bijvoorbeeld niet als de ziekte van de werknemer opzettelijk is veroorzaakt door de werknemer zelf. Ook wanneer de werknemer zijn eigen genezing belemmert, heeft hij geen recht op loondoorbetaling.

Daarnaast moet de werkgever samen met de werknemer een re-integratie plan opstellen. In dit re-integratieplan wordt een plan van aanpak opgesteld om passende arbeid te verrichten. In dit pan van aanpak worden ook maatregelen gesteld om te re-integreren. Indien de werknemer niet meewerkt aan het re-integratieplan en daar geen goede reden voor heeft, verliest hij ook zijn recht op loondoorbetaling.


Heb jij te maken met een werkgever die je loon niet betaalt tijdens je ziekte?

Ben je zelf ziek geworden en weigert jouw werkgever jouw loon uit te betalen? Neem dan contact met ons op. Onze juristen kunnen samen met jou de mogelijkheden onderzoeken.

Over de schrijver