Overeenkomstenrecht uitgelegd: opschorten
06 maart 2023 
1 min. leestijd

Overeenkomstenrecht uitgelegd: opschorten

Wel of niet opschorten?

Opschorting is een term die vaak gebruikt wordt in de context van juridische en zakelijke overeenkomsten. Het betreft de tijdelijke stopzetting of uitstel van bepaalde verplichtingen of acties die zijn overeengekomen tussen twee partijen.

Een veelvoorkomend voorbeeld van opschorting is wanneer een huurder de huur van een woning niet betaalt, omdat de verhuurder weigert bepaalde gebreken aan de woning te herstellen. De huurder schort dan de betaling op, totdat de huurder zijn verplichtingen nakomt. Een andere situatie waarin opschorting vaak voorkomt, is wanneer er een geschil is tussen twee partijen en de ene partij de uitvoering van de overeenkomst opschort totdat het geschil is opgelost. Hierbij kun je denken aan een aannemer die weigert aan de tweede fase van het project te beginnen, omdat de eerste fase nog niet is betaald door de klant.

Opschorting kan dus ook gebruikt worden als middel om druk uit te oefenen op de andere partij om bepaalde acties te ondernemen. Bijvoorbeeld, een bedrijf kan de betaling aan een leverancier opschorten totdat de leverancier bepaalde goederen of diensten levert die overeengekomen zijn in de overeenkomst.

Hoewel opschorting een nuttig middel kan zijn om partijen te dwingen hun verplichtingen na te komen of geschillen op te lossen, kan het ook leiden tot verdere conflicten en problemen als het niet zorgvuldig wordt toegepast. Het is daarom belangrijk dat partijen zich bewust zijn van hun rechten en verplichtingen bij het gebruik van opschorting en dat ze de overeenkomst zorgvuldig naleven om onnodige geschillen te vermijden.


Als je overweegt om opschorting te gebruiken in een bepaalde situatie, is het belangrijk om eerst juridisch advies in te winnen. Zo zorg je om ervoor dat je geen wettelijke of contractuele verplichtingen schendt. Het is ook belangrijk om de andere partij op de hoogte te stellen van je voornemen om op te schorten en de redenen daarvoor, om verdere conflicten te voorkomen.

Opschorting is dus een belangrijk instrument in zowel het zakelijke als het juridische leven. Als opschorting terecht en zorgvuldig wordt ingezet, kan dit instrument gebruikt worden om partijen te dwingen hun verplichtingen na te komen en om geschillen op te lossen.

Voorzichtigheid is geboden. De opschorting moet wel gerechtvaardigd zijn voor jouw specifieke situatie. De gevolgen van het onjuist inzetten van het opschortingsrecht kunnen zeer nadelig zijn. Wanneer je ten onrechte een beroep doet op het opschortingsrecht bestaat het risico dat je aansprakelijk bent voor de schade die door je wederpartij is geleden als gevolg van die onterechte opschorting.

Raadpleeg altijd een jurist voordat je de opschorting gebruikt. Wij kunnen je helpen ervoor te zorgen dat je geen juridische verplichtingen schendt met alle gevolgen van dien.

Over de schrijver