Bruikleenovereenkomst uitgelegd
22 november 2023 
1 min. leestijd

Bruikleenovereenkomst uitgelegd

Door: Fathia Mohamed


Er bestaan veel verschillende soorten overeenkomsten. Een bruikleenovereenkomst is een vorm van een bijzondere overeenkomst, maar wat houdt zo’n overeenkomst eigenlijk in? Wat zijn eigenlijk de verplichtingen en hoe zit het met aansprakelijkheid als het mis gaat? In dit artikel wordt de bruikleenovereenkomst uitgelegd.


Bruikleenovereenkomst 

Bruiklening is een overeenkomst, waarbij de ene partij aan de andere een zaak om niet ten gebruik geeft, onder voorwaarde dat degene die deze zaak ontvangt, deze, na daarvan gebruik te hebben gemaakt, of na een bepaalde tijd, zal teruggeven. Met ‘om niet’ wordt bedoeld, dat er geen tegenprestatie gevraagd mag worden door de uitlener. Een tegenprestatie kan bijvoorbeeld zijn geld, maar het kan ook iets anders zijn. De uitlener blijft te allen tijde eigenaar van de geleende zaak. De overeenkomst tot bruikleen kan zowel mondeling als schriftelijk worden gesloten. In beginsel zijn alle zaken geschikt om in bruikleen te geven. Een zaak is een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object.

Als een in bruikleen gegeven zaak kapot of verloren gaat, dan moet de lener de zaak vergoeden als hij dit had kunnen voorkomen door zijn eigen zaak te gebruiken en niet de zaak die hij had geleend.


Duur van een bruikleenovereenkomst 

Als partijen een termijn voor het gebruik zijn overeengekomen, dan kan de zaak na verloop van deze termijn worden teruggeëist. Is er geen termijn bepaald, dan kan de zaak pas worden teruggeëist als de lener de zaak heeft kunnen gebruiken waarvoor het was bedoeld. De uitlener kan de zaak ook terugvorderen als hij de zaak zelf dringend en onverwachts nodig heeft.


Verplichtingen van de lener

Degene die iets als ter bruiklening ontvangt, heeft een aantal verplichtingen volgens de wet. De ontvanger moet als een goede huisvader, voor de bewaring en het behoud van de geleende zaak zorgen. De lener mag het geleende alleen maar gebruiken waarvoor het bedoeld is. De onkosten die de lener maakt, zijn voor zijn eigen rekening.


Verplichtingen van de uitlener

De uitlener heeft geen hoofdverplichtingen volgens de wet, maar een aantal nevenverplichtingen. De uitlener mag het geleende niet op elk moment terugvragen, tenzij de uitlener de in bruikleen gegeven zaak opeens dringend en onverwachts zelf nodig heeft. De uitlener dient de kosten die los staan van het overeengekomen gebruik en de normale onderhoudskosten die door de bruiklener op grond van diens zorgplicht moeten worden gemaakt, terug te betalen of zelf te betalen. De uitlener dient de zaak aan het einde van de overeenkomst terug te nemen.


Aansprakelijkheid 

Als de uitgeleende zaak gebreken bevat, waardoor de bruiklener schade oploopt, dan is de uitlener alleen aansprakelijk als hij wist dat het uitgeleende gebreken had en dit niet heeft gedeeld met bruiklener.


Neem contact met ons op

Mocht je zelf op het punt staan om een eigendom in bruikleen te geven, leg dan schriftelijk duidelijke afspraken vast. Onze juristen kunnen jou hierbij assisteren.

Over de schrijver