De stageovereenkomst uitgelegd
28 februari 2023 
3 min. leestijd

De stageovereenkomst uitgelegd

De tijd is aangebroken; je hebt al een aantal jaren van je opleiding gevolgd en nu moet je de informatie in de praktijk gaan gebruiken. Je gaat opzoek naar een leuke plek, doet een aantal sollicitatiebrieven op de mail of slaat aan het bellen. Na wat ploeteren krijg je een bericht terug, je mag op gesprek komen! Het gesprek gaat goed en je bent aangenomen. Nu moet je het officieel maken en een zogenoemde ‘stageovereenkomst’ gaan invullen.


De stageovereenkomst

In deze stageovereenkomst staan de afspraken die gemaakt worden tussen de stagiair en het bedrijf. De school kan eventueel ook nog benoemd worden in de overeenkomst, maar dat is niet altijd van toepassing. Er wordt benoemd wat de stagiair gaat doen in de periode dat de stage wordt gelopen. Daarnaast kunnen ook de werktijden, de begeleider binnen het bedrijf, de einddatum van de stage en eventuele geheimhoudingsplicht worden verwerkt in de stageovereenkomst.


Een stageovereenkomst is ook geldig indien deze mondeling wordt overeengekomen. Toch is het voor de stagiaire en het bedrijf handig om de gemaakte afspraken wel op papier te zetten. Op het moment dat er zich een geschil voordoet, kan dit makkelijker opgelost en aangetoond worden met een schriftelijke overeenkomst dan een mondelinge overeenkomst. Zo voorkom je een welles-nietes-discussie.


Ook goed om in de stageovereenkomst te vermelden: de stagevergoeding. Een stagevergoeding is niet verplicht voor bedrijven om aan een stagiair te bieden. Indien er wel wordt gekozen voor een stagevergoeding, is het in het belang van de stagiair om dit wel in de stageovereenkomst te benoemen. Als er dan problemen zijn met het uitbetalen van de vergoeding, kan de stagiair altijd terugvallen op de overeenkomst.


De arbeidsovereenkomst

In artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek staat dat een arbeidsovereenkomst, net zoals over het algemeen bij een stageovereenkomst, tussen twee partijen wordt afgesloten. Deze partijen zijn hier de werkgever en de werknemer (het bedrijf en de persoon). De werknemer verplicht zich om in ruil voor loon in dienst van de andere partij te werken, gedurende enige tijd.  Echter, om te kunnen voldoen aan een arbeidsovereenkomst, moet er voldaan zijn aan drie criteria.

o Persoonlijke arbeid

o Loon

o Gezag


In vergelijking met een stage is daar ook sprake van gezag: de stagebegeleider ziet toe op het handelen van de stagiair. Loon wordt al lastiger, omdat een stagevergoeding niet verplicht is. Een bedrijf mag er zelf voor kiezen om de stagiair te vergoeden in de kosten die gemaakt worden of om een kleine vergoeding te geven. Omdat de vergoeding niet verplicht is, mag het bedrijf zelf kiezen of er een vergoeding wordt gegeven en wat de hoogte hiervan is. Het advies is om de gemiddelde stagevergoeding van de branche aan te houden en alleen te richten op vergoeding van gemaakte kosten. Betaal dan ook niet een te hoge stagevergoeding. De stagevergoeding kan dan niet worden geclassificeerd als volwaardig loon, waardoor er sprake zou zijn van een arbeidsovereenkomst.

Tenslotte is er nog de persoonlijke arbeid die verricht wordt. Onder ‘persoonlijke arbeid’ wordt gezien dat de arbeid die gedaan wordt een bijdrage levert aan het primaire doel van de organisatie. Bij een stage is het zo dat de leerdoelen van de student centraal staan, waardoor het primaire doel van de organisatie voor de stagiair meer achtergrond informatie wordt. De stagiair is immers bij het bedrijf om kennis op te doen, om zo verder te kunnen met het werken aan de loopbaan. Soms kan het niet anders dan dat een stagiair zijn werkervaring opdoet met meewerken binnen de organisatie. Ook al doet de stagiair vergelijkbare arbeid met een normale werknemer, er is nog steeds geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Zo is ook door de Hoge Raad bekrachtigd in het ‘Logidex-arrest’, waarin de kantonrechter en het gerechtshof in eerste instantie uitgingen van het standpunt dat een stageovereenkomst ook een arbeidsovereenkomst is. De Hoge Raad zette daar later een streep doorheen, met de redenering ‘er is sprake van een stageovereenkomst als het verrichten van de werkzaamheden van de stagiair in overwegende mate in het belang van de opleiding van de stagiair is’.


Conclusie

Naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad is te zeggen dat een stageovereenkomst geen arbeidsovereenkomst is. Staat het belang van kennis en ervaring opdoen binnen een bedrijf en daarmee een opleiding behalen boven het belang het primaire doel van de organisatie, dan is er sprake van een stageovereenkomst. Andersom heeft meer weg van een arbeidsovereenkomst. Hoewel deze overeenkomsten erg op elkaar lijken, blijkt het dat ze niet met elkaar verwisseld moeten worden.

Mocht jij twijfels hebben of de gebruikte stageovereenkomst daadwerkelijk als stageovereenkomst geclassificeerd kan worden of wil je een stagiair een goede stageovereenkomst bieden, zonder dat er achteraf gesteld kan worden dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst? Neem gerust contact op met één van onze juristen.

Over de schrijver