Transitievergoeding

De transitievergoeding is een vergoeding die werknemers in Nederland kunnen ontvangen bij beëindiging van hun dienstverband. Het doel van de transitievergoeding is om de overgang naar een nieuwe baan of een andere vorm van inkomen te vergemakkelijken. De vergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband en de leeftijd van de werknemer en is bedoeld om eventuele inkomensachteruitgang tijdens de periode van overgang te compenseren.

De transitievergoeding is sinds 1 juli 2015 verplicht gesteld door de Nederlandse overheid en geldt voor werknemers die in Nederland werkzaam zijn bij bedrijven met meer dan 25 werknemers. Het bedrag van de vergoeding is bepaald door wetgeving en is opgenomen in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ).