Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet is een soort ontslag waarbij de werkgever een werknemer direct en zonder voorafgaande waarschuwing ontslaat wegens ernstige verstoring van de arbeidsverhouding. Het is een drastische stap die alleen gerechtvaardigd is in bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld diefstal, fraude of ander zeer ernstig verwijtbaar gedrag.

Het ontslag op staande voet moet wel goed gemotiveerd worden en de werknemer heeft het recht om zich hiertegen te verweren. In veel gevallen zal een ontslag op staande voet door een rechter worden getoetst en moet de werkgever aantonen dat het ontslag gerechtvaardigd was.