Toepasselijk recht

Het toepasselijk recht is het recht dat van toepassing is op een bepaalde rechtsverhouding of een bepaalde zaak. Het bepaalt welke wetten en regels er van toepassing zijn op een bepaalde situatie en op welke manier conflicten moeten worden opgelost. Het toepasselijk recht wordt bepaald door verschillende factoren, zoals de plaats waar de feiten hebben plaatsgevonden, de nationaliteit van de betrokken partijen en de aard van de zaak.

In internationale zaken is het toepasselijk recht soms complex, omdat verschillende landen verschillende wetten en regels hebben. In dergelijke situaties kan het toepasselijk recht worden bepaald door internationale verdragen of door het toepasselijk recht van een bepaald land.