Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn de regels en bepalingen die gelden voor een product, dienst of verkooptransactie. Ze kunnen ook worden beschouwd als een contractuele afspraak tussen de aanbieder en de klant. Algemene voorwaarden kunnen onderwerpen omvatten zoals levering, betaling, aansprakelijkheid, annulering, garanties en intellectuele eigendom. Het doel van algemene voorwaarden is om duidelijkheid te verschaffen en de rechten en verplichtingen van beide partijen te regelen. Het is belangrijk om de algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen en te begrijpen voordat men instemt met een transactie.