AVG

De AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming en is een Europese verordening inzake privacy en gegevensbescherming. Het is bedoeld om de bescherming van persoonlijke gegevens van personen binnen de Europese Unie (EU) te waarborgen en is van kracht sinds 25 mei 2018.

De AVG stelt regels voor de verwerking van persoonlijke gegevens door organisaties, inclusief bedrijven en overheden. Het verplicht organisaties om transparant te zijn over hoe ze persoonlijke gegevens verwerken en om te voldoen aan specifieke vereisten voor de bescherming van die gegevens, zoals het recht op informatie en het recht op vergetelheid. De AVG bevat ook bepalingen voor de verantwoordelijkheden van organisaties en de rechten van personen met betrekking tot hun persoonlijke gegevens.

Organisaties die niet aan de bepalingen van de AVG voldoen, kunnen worden bestraft met boetes en andere sancties. Het doel van de AVG is om te waarborgen dat persoonlijke gegevens worden beschermd en dat personen meer controle hebben over hun eigen gegevens.