Voornemen tot wijzigingen belastingen voertuigen 2017 – 2020
12 september 2019 
1 min. leestijd

Voornemen tot wijzigingen belastingen voertuigen 2017 – 2020

Momenteel is het kabinet bezig met het vereenvoudigen van het belastingstelsel voor voertuigen. Om te komen tot een vereenvoudiging, moeten er wel een aantal aspecten gewijzigd worden. Het kabinet heeft alle voorgenomen wijzigingen vastgelegd in Autobrief II. Wij hebben hieronder alle belangrijke wijzigingen voor je uiteengezet.

Verlaging bpm tot 2020

Het voornemen van de overheid is om de aanschafbelasting voor motorrijtuigen (bpm) te verlagen. De bpm zal vanaf 2017 in stappen worden afgebouwd. In 2020 zal de bpm in totaal met 14,7% zijn verlaagd. De dieseltoeslag is overigens uitgezonderd van de bpm-verlaging.a

Daarnaast gaat de berekening van de bpm wijzigen. De vaste voet van € 175 zal worden verhoogd naar €350. Het CO2-afhankelijke deel van de bpm zal daarnaast met een gelijk aandeel worden verlaagd.Wijzigingen in de motorrijtuigenbelasting.

Eigenaren van oudere auto’s met dieselmotoren die minder zuinig zijn dan de nieuwere modellen, gaan meer motorrijtuigenbelasting betalen. Vanaf 2019 stijgt de motorrijtuigenbelasting voor vervuilende auto’s zonder fabrieksroetfilter namelijk met 15%.

Voor reguliere personenauto’s zal de motorrijtuigenbelasting per 1 januari 2017 worden verlaagd met gemiddeld 2%. Deze verlaging is voornamelijk te danken aan de verhoging van de motorrijtuigenbelasting voor de voertuigen met vervuilende dieselmotoren.

Veranderingen op het gebied van de bijtelling

Het kabinet wil de bijtelling overzichtelijker maken. Dit betekent dat de bijtelling vanaf 1 januari 2017 wordt teruggebracht naar twee categorieën. Daarnaast wordt de maximale bijtellingspercentage van 25% teruggebracht naar 22%. Auto’s waarvoor reeds 25% bijtelling wordt betaald, blijven 25% bijtelling betalen tot 60 maanden na de registratie. Na deze periode komen ook deze auto’s in aanmerking voor de bijtellingspercentage van 22%.

Alleen emissievrije auto’s (bijvoorbeeld volledig elektrisch rijdende auto’s) komen nog in aanmerking voor een verlaagde bijtelling van 4%. Tot 2019 gaat de 4% over de gehele cataloguswaarde en vanaf 2019 geldt de verlaagde bijtelling enkel over de eerste 50.000 euro van de cataloguswaarde. Dit betekent dat plug-in hybride auto’s vanaf 2017 ook onder het bijtellingspercentage van 22% zullen gaan vallen. Wel blijft voor dit type voertuig tot 2020 het halftarief in de motorrijtuigenbelasting gelden.

Wij kunnen voorstellen dat bovenstaande informatie nogal wat vragen bij je oproept. Mochten er onduidelijkheden zijn, dan kunt u contact opnemen De Juridische Helpdesk van Lextone. De medewerkers van Lextone kunnen u hierna te woord staan en advies geven op de door jou gestelde vragen op het gebied van fiscaliteit en mobiliteit.

Over de schrijver